© maweric.se 2002- 2013
En skadad själ, förblir skadad genom livet... Det beror inte på att jag är speciell på något vis alls, tvärtom, jag är presis som du, skillnaden är bara att jag har farit illa under min barndom och uppväxt, och det har skurit djupa sår i min själ och självuppfattning. För mig är det väldigt lätt att hamna i misstro, speciellt om det är människor som finns i mitt hjärta, man vill så gärna tro på de sina, och om något händer som ruckar på det förtroendet, så blir det som att vara tillbaka till “det mörka kalla rummet” igen, och det skapar nya problem, allt detta onormala betende beror ju på en våldtagen och misshandlad själ... Alla andra .... Ja de kan aldrig såra sådana som mig, av den enkla anledningen att jag inte förväntar mig annat än svek och knivhugg i ryggen från dem, den enda reaktion de eventuellt kan framkalla är ursinne och hat, ingenting annat, mestadels bryr jag mig inte alls om vad de säger eller gör, då det är fullständigt likgiltigt för mig vad de har för synpunkter. Detta förhållande har naturligtvis också skadat mig under åren, då jag reagerar på det sätt som min egen överlevnads instinkt lärt mig genom livet, blir relationerna som eventuellt skulle kunnat bli värdefulla aldrig av.
Tiden läker alla sår.... Nej, det gör den verkligen inte....tro mig!
maweric.se
Best readed with Microsoft translate